Kansspelbelasting

Over prijzen hoger dan € 449 wordt door Lotto bv 29% kansspelbelasting ingehouden.

In het geval je in meerdere transacties prijzen wint ten gevolge van dezelfde toevallige gebeurtenis, worden deze prijzen bij elkaar opgeteld en aldus uitgekeerd als één prijs. Is deze prijs hoger dan € 449, dan houdt Lotto bv over deze prijs 29% kansspelbelasting in.